یکشنبه, 22 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
                                                 حجاب و عفاف
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
هفته حجاب و عفاف گرامی باد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/204 پیگیری دریافت معوقات و مطالبات شرکت آب منطقه ای اصفهان، مناقصه دو مرحله‌ای امور قرارردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:43

99/006 خدمات نظارت پروژه تکمیل سد کوهرنگ 3 ارزیابی امور قرارردادها 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/19

بازدید:124

98/240 به هنگام سازی بیلان حوضه آبریز گاوخونی منتهی به سال 97-1396 مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1399/02/23 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/22

بازدید:74

98/239 ارزیابی کیفی مشاوران جهت تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1399/02/02 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:134

98/143 حفاظت از رودخانه زاینده رود و خدمات مشترکین حد فاصل چم طاق –تالاب گاوخونی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1398/07/16 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:263

97/203 ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور پیگیری دریافت معوقات و مطالبات حق النظاره شرکت آب منطقه ای اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1398/06/13 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/26

بازدید:187

97/206 انتخاب مشاور برای صدور سند رسمی جهت اراضی بستر رودخانه زاینده رود امور قراردادها 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:268

97/197 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 400

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/23

بازدید:400

97/162/8518 مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/07/07 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:436

1310/330 لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 319

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:319

1311/330 خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/03 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:360

1284/330 خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارک مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:344

1061/330/ص مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/05/24 366

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:366

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:342

801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 947

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:947

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:392

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 407

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:407

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:412

176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 548

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:548

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 600

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:600

« 1 2 3 » صفحه: