چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
330/1809/ص مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد مزایده یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/08/26 494

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/16

بازدید:494

23694/330 مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/05/28 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:252

675/30/ص مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت حراست و امور محرمانه 1396/04/17 364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/04

بازدید:364

95/214 بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی ارزیابی امور قراردادها 1396/07/02 467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:467

96/108 تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیران ارزیابی امور قراردادها 1396/04/07 341

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:341

95/213 بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبی ارزیابی امور قراردادها 1396/07/05 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:306

95/212 تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیار ارزیابی امور قراردادها 1396/04/10 331

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:331

ص/330/340 خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/06 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:433

ص/330/262 مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو) مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/23 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:351

ص/330/10 خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/20

بازدید:411

95.184 اجرای 164 کیلومتر خط آبرسانی به شهرهای نطنز ، اردستان ، بادرود و صنایع از سد زاینده رود ارزیابی امور قراردادها 1395/11/03 1191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/11

بازدید:1191

95/100/95/ص مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/10/04 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:470

نامه شماره 1626/330/95/ص مورخ 26/08/95 خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:438

330/1117 مزایده عمومی خودروهای مازاد مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/07/06 724

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:724

405/590/95/ص مناقصه یک مرحله ای محدود نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند آب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/05/12 724

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/30

بازدید:724

330/15421 انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/09

بازدید:758

149/330/ص فراخوان مناقصه خدمات ترابری (60 دستگاه) مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/13

بازدید:522

88/330/ص خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 654

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:654

13996 سیستم حفاظت کاتدیک طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای طرح آبرسانی به کاشان 1395/01/21 762

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/15

بازدید:762

10356/330/94/د خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/21

بازدید:791

« 1 2 3 » صفحه: