چهارشنبه, 28 شهریور 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
23694/330 مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/05/28 220

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:220

675/30/ص مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت حراست و امور محرمانه 1396/04/17 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/04

بازدید:329

95/214 بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی ارزیابی امور قراردادها 1396/07/02 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:438

96/108 تعمیرات اساسی و جزئی شبکه های آبیاری رودشت، آبشار، نکوآباد، مهیار و خمیران ارزیابی امور قراردادها 1396/04/07 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:313

95/213 بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت جنوبی ارزیابی امور قراردادها 1396/07/05 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:280

95/212 تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیار ارزیابی امور قراردادها 1396/04/10 297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:297

ص/330/340 خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/06 397

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:397

ص/330/262 مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو) مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/02/23 314

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:314

ص/330/10 خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 373

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/20

بازدید:373

95.184 اجرای 164 کیلومتر خط آبرسانی به شهرهای نطنز ، اردستان ، بادرود و صنایع از سد زاینده رود ارزیابی امور قراردادها 1395/11/03 1161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/11

بازدید:1161

95/100/95/ص مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/10/04 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/28

بازدید:450

نامه شماره 1626/330/95/ص مورخ 26/08/95 خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

بازدید:417

330/1117 مزایده عمومی خودروهای مازاد مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/07/06 699

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:699

405/590/95/ص مناقصه یک مرحله ای محدود نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند آب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1395/05/12 705

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/30

بازدید:705

330/15421 انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 734

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/09

بازدید:734

149/330/ص فراخوان مناقصه خدمات ترابری (60 دستگاه) مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 504

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/13

بازدید:504

88/330/ص خدمات اداره ی مرکزی ، اداره ی دوم ، مجموعه ی مسکونی آبشار ، دفاتر پشتیبانی شهرستانها و مجموعه ی فضای سبز و ساختمانی سد های زاینده رود، خمیران و نکوآباد و همچنین قرائت و گزارش داده های تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های آب و هواشناسی تابعه مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 635

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:635

13996 سیستم حفاظت کاتدیک طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای طرح آبرسانی به کاشان 1395/01/21 738

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/15

بازدید:738

10356/330/94/د خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 778

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/21

بازدید:778

10356/330/94/د خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 674

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/21

بازدید:674

« 1 2 3 » صفحه: