شنبه, 2 تیر 1397

 

دردشتهای سمیرم ،مهرگرد،کمه و قبرکیخا ؛

 

توسعه بهره برداری منابع آب زیرزمینی ممنوع اعلام شد

توسعه بهره برداری منابع آب زیرزمینی دردشتهای سمیرم ،مهرگرد،کمه و قبرکیخا ممنوع اعلام شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه اصفهان ،  درراستای اجرای مواد 4 و12قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن و بمنظور صیانت از منابع آب محدود باقیمانده ،امروزبیست و ششم تیرماه ،جلسه پیشنهاد ممنوعیت دشتهای سمیرم،کمه،قبرکیخا و مهرگرد در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران باحضور نمایندگانی از دفاترنظامهای بهره برداری،کلان آب و آبفا،حفاظت ،مطالعات و شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد و پس از دو روز شورومشورت و بررسی گزارشات ،برای چهارسال ممنوعیت این دشتها مورد تصویب وزارت نیرو قرار گرفت تا از افت بیشتر آب زیرزمینی این دشتها جلوگیری بعمل آید. در دهه اخیر ناشی از خشکسالی و حفر چاههای زیاد با نزول سطح آب زیرزمینی به میزان متوسط بین نیم تا یک ونیم متر در این دشتها مواجهیم که رقم قابل ملاحظه ای است. با احتساب ممنوعیت چهاردشت مذکور ، از مجموع 35 دشت استان 26دشت حالت ممنوعه می یابند که در فهرست تمرکز بیشتر برنامه های تعادل بخشی قرار خواهند گرفت.

منبع خبر: