جمعه, 27 مهر 1397

 

با حضور هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان برگزار شد،

 

جلسه بررسی و تعیین میزان خسارت به آبخوان ها

جلسه بررسی و تعیین میزان خسارت به آبخوان ها با حضور هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، جلسه بررسی مباحث مرتبط با نحوه تعیین میزان خسارت به آبخوان و ضرورت استعلام حریم و بستر رودخانه ها با حضور هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان شرکت آب منطقه ای اصفهان ، هشتم آبان ماه در محل سالن جلسات کانون برگزار شد.

منبع خبر: