جمعه, 27 مهر 1397

 

 

یک حلقه چاه غیر مجاز داوطلبانه در لنجان پر و مسدود شد

یک حلقه چاه غیر مجاز داوطلبانه در لنجان پر و مسدود شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان هشتم آبان یک حلقه چاه فاقدپروانه در هاردنگ لنجان داوطلبانه توسط مالک و درحضور نماینده اداره منابع آب پرشد و مالک از تعقیب قضایی مصون گردید.

منبع خبر: