جمعه, 27 مهر 1397

 

پس از 9سال پیگیری قضایی انجام شد ؛

 

آزادسازی مسیر رودخانه بغم اردستان

پس از 9سال پیگیری قضایی آزادسازی مسیر رودخانه بغم شهرستان اردستان انجام شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، باتوجه به تخلیه ضایعات جاده سازی مسیر اردستان-اصفهان در بستر رودخانه بغم که در مجاورت این مسیر قرار دارد توسط پیمانکاران اداره راه و شهرسازی،پس از پیگیری ها و نامه نگاری های صورت گرفته توسط اداره منابع آب اردستان و همچنین همکاری دفتر مدیریت رودخانه ها و سواحل، پیمانکاران اداره راه موظف به جمع آوری ضایعات از بستر رودخانه بقم گردیدند، که عملیات پاکسازی آن در حال انجام است.

شایان ذکر است ، مسیر بازگشایی شده درحدود 800 متر طول در عرض15 متر و ارتفاع 1.5 متر شامل حدود 1000 سرویس کامیون بود و از سال 87 تا سال 96 پی گیری احکام قضای زمان برده است.

منبع خبر: