جمعه, 27 مهر 1397

 

با حضور مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد ؛

 

جلسه تشریح و ارائه مطالعات حق آبه اراضی آب خور زاینده رود

جلسه تشریح و ارائه مطالعات حق آبه اراضی آب خور زاینده رود برگزار شد .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، امروز شانزدهم آبان ماه ،  جلسه تشریح و ارائه مطالعات حق آبه اراضی آب خور زاینده رود با حضور مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای اصفهان ، با هدف ارائه نتایج مطالعات "تعیین حق آبه های کشاورزی محدوده ی آبخور حوضه زاینده رود" در محل سالن کنفرانس آب منطقه ای اصفهان ، به همت معاونت برنامه ریزی برگزار شد. بر اساس مصوبات شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است مقادیر حق آبه های کشاورزی و شرب و صنعت حوضه زاینده رود  تعیین نمایید.هم چنین تعیین  مقادیر حق آبه های کشاورزی طوماری و غیر طوماری نیز بر عهده ی وزرات نیرو است.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این جلسات در هفته های آتی نیز ادامه می یابد تا شرایط توزیع آب در بخش آبخور حوضه زاینده رود براساس مقادیر حق آبه ها فراهم شود.

منبع خبر: