جمعه, 27 مهر 1397

 

 

شورای حفاظت از منابع آب فریدن برگزار شد

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فریدن برگزار شد .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان پانزدهم آبان ماه ، شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فریدن در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد . مقابله با تجاوزات به حریم و بستر رود خانه ها ، سامان دهی به وضعیت روخانه دامنه - داران و تأمین آب شرب شهرستان از موارد مهم مطرح شده در این جلسه بود .

هم چنین مقرر شد جلسه ای با حضور دهیاران و اعضای شوراهای شهرستان در زمینه اگاه سازی در خصوص حریم و بستر تشکیل گردد.

منبع خبر: