جمعه, 25 آبان 1397

 

 

جلسه اطلاع رسانی با حضور پرسنل نیروی انتظامی اصفهان برگزار شد

جلسه ریاست و اعضای کارگروه اطلاع رسانی با پرسنل نیروی انتظامی در شرکت آب منطقه ای برگزار شد .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، در این جلسه رئیس کارگروه اطلاع رسانی ، مهندس سید محمدعلی آبدار اصفهانی با توضیحاتی پیرامون طرح احیاء و تعادل بخشی به اهمیت کار پرسنل نیروی انتظامی در همراهی نیروهای گشت و بازرسی در اجرای احکام قانونی در جهت حفاظت از آبهای زیر زمینی پرداخت و ضمن تشریح کلیت موضوع عنوان نمود نیروهای انتظامی در سخت ترین مراحل کار دوش به دوش دیگر عوامل نقش ویژه ای در انجام کارها و مواجهه با متخلفین را دارند که عمده ترین آن برای حفظ جان عوامل اجرائی را می توان نام برد . در انتها جلسه با پاسخگوئی به سوالات تعدادی از این پرسنل خدوم جلسه خاتمه یافت .

منبع خبر: