جمعه, 27 مهر 1397

 

در ساختمان دادگستری چادگان افتتاح شد ؛

 

نمایشگاه معرفی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب

نمایشگاه معرفی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب در ساختمان دادگستری چادگان افتتاح شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با همکاری شرکت آب منطقه ای اصفهان و دادگستری چادگان و با حضور جمعی از مقامات شهرستان چادگان و نمایندگان شرکت آب منطقه ای ، نمایشگاهی در ساختمان دادگستری چادگان درخصوص معرفی طرح احیاء و تعادل بخشی و مصرف بهینه آب افتتاح شد که در این نمایشگاه توضیحاتی از تاریخچه سد ، وضعیت گذشته و کنونی آن ، منابع و مصارف در حوضه رودخانه و دریاچه سد زاینده رود توسط مهندس محمود چیتیان مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاههای زاینده رود و کوهرنگ برای حاضرین ارائه شد .

منبع خبر: