جمعه, 27 مهر 1397

 

 

جلسه آموزشی راهکارهای صرفه جویی در آب کشاورزی بویین میاندشت برگزار شد

اولین جلسه آموزشی آشنایی با شرایط بحرانی آب و راهکارهای صرفه جویی در آب کشاورزی در شهرستان بویین میاندشت برگزار شد .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ،در راستای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی درخصوص آب و کشاورزی ششم دی ماه،  اولین برنامه آموزشی راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و بیان شرایط بحرانی آب در جهان، ایران و منطقه با همکاری اداره منابع آب فریدونشهر و بویین‌میاندشت و جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات کانون تربیتی آموزش و پرورش شهرستان برای منتخبان کشاورزان بویین‌میاندشت برگزار شد.

در این برنامه آموزشی مهندس فرهادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درخصوص استفاده بهینه از منابع آبی در کشاورزی با توجه به خشکسالی و بحران کم آبی ایران و منطقه، ضرورت تغییر الگوی کشت، توجه به کشت گلخانه، دعوت از کشاورزان برای برنامه های آموزشی مطالب مفیدی را بیان کردند.

در ادامه مهندس سعدی قادری مسؤل اداره منابع آب درخصوص وضعیت منابع آبی در جهان، ایران و منطقه، شرایط بحرانی آب در جهان، ایران و شهرستان، ضرورت آینده نگری و توسعه پایدار در آب و کشاورزی، تغییر در رفتار و فرهنگ مصرف آب به ویژه در کشاورزی و نیز ضرورت عزم جدی مردم و کشاورزان برای مقابله با چاه های غیرمجاز و ضرورت همکاری مردم و مسؤلان برای مقابله و عبور از شرایط بحرانی مطالبی را ارائه کردند.

در پایان به پرسشهای کشاورزان شرکت کننده در این‌برنامه آموزشی پاسخ داده شد و با دعوت کشاورزان از مدیران اداره آب و جهاد کشاوری جهت اجرای این برنامه ها در روستاها، برنامه آموزشی ارائه شده مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

منبع خبر: