جمعه, 27 مهر 1397

 

با حضور دانش آموزان فریدونشهر برگزار شد؛

 

جلسه آموزشی با موضوع آب

جلسه آموزشی با موضوع آب با حضور دانش آموزان فریدونشهری برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، یازدهم دی ماه  با همکاری مدیران اداره منابع آب و محیط زیست فریدونشهر جلسه ی آموزشی برای بیش از 120  نفر از دانش آموزان مدرسه شهید لاتچینانی فریدونشهر برگزار شد. در این جلسه دانش آموزان با وضعیت منابع آب ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آشنا شدند . هم چنین اهمیت آب ، منابع آب و حفاظت و صیانت از آنها ، توجه به خشکسالی و کم آبی در منطقه، توجه به محیط زیست، منابع طبیعی و اهمیت حفاظت از گونه های گیاهی و شیو ه های مناسب برخورد با طبیعت به دانش آموزان اطلاع رسانی شد .

منبع خبر: