سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت آب منطقه ای اصفهان :

 

کارهای سازه ای و مدیریتی بدون فرهنگ سازی قابل انجام نیست

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان، گفت :کارهای سازه ای و مدیریتی بدون فرهنگ سازی قابل انجام نیست .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، نوزدهم اردیبهشت ماه ،  مهندس سید علی موسوی ، معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان در جلسه ای که با حضور هنرمندان استان اصفهان و مقامات استانداری و آبفا و ارشاد اسلامی در سرای عطار اصفهان با عنوان هم اندیشی هنرمندان و مسؤلین در خصوص شرایط آبی و منابع آب زیر زمینی و مصرف بهینه آب و صرفه جویی تشکیل شد ، عنوان نمود : هیچ کار سازه ای و مدیریتی بدون فرهنگ سازی قابل انجام نیست همان طور که در مورد آب نیز این موضوع مصداق دارد . موسوی خاطر نشان کرد : بیشتر کارهای سازه ای در خصوص آب  انجام شده است ، ولی در زمینه فرهنگی خیلی کاری انجام نداده ایم و البته این فرهنگ سازی باید در لوای یک قانون محکم باشد . وی با تآکید بر این که خشکسالی امسال شرایط را برای همه دشوار کرده است ، افزود : ولی می توان از این تهدید و مشکل به عنوان یک فرصت استفاده کنیم . ما باید بپذیریم که در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان زندگی می کنیم و باید فرهنگ سازگار با این منطقه را الگو قرار دهیم نه این که سرانه مصرف مان از کشورهای پر آب هم بیشتر باشد . معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اصفهان ، تصریح نمود : بر اساس برخی از آمار ها در بین کشورها ایران پس از آمریکا و کانادا سومین مصرف کشور پر مصرف آب است که باید با فرهنگ مصرف این نقیصه بر طرف شود . موسوی افزود : شرایط فعلی به دو دلیل حادث شده است : 1. خشکسالی و 2. مدیریت  که با پیگیری و حمایت استانداری و تلاش همگی امید است بتوانیم به شرایط جاری فائق آییم . وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : بخش شرب از از نظر درصد مقدار پایینی از آب را به خود اختصاص می دهد که در شرایط خشکسالی این درصد قسمت عمده ی ذخیره آب را در بر می گیرد . وی میزان مصرف شرب در سال های گذشته را  400 میلیون متر مکعب اعلام نمود و افزود : در سال جاری عدد 330میلیون متر مکعب برای شرب برنامه ریزی شده است . موسوی با اشاره به این که در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر آب های زیر زمینی و چاه ها نیز وارد شده است ، خاطر نشان کرد : این موضوع خود یک تهدید پنهان است . وی در پایان تأکید نمود : جز اصلاح فرهنگ در کوتاه مدت و دراز مدت راهی نداریم و چنانچه نتوانیم در مصارف منابع آبی چه سطحی و چه زیر زمینی الگوهای جدیدی جایگزین کنیم قطعاً با مشکلات پیچیده تری مواجه خواهیم شد .

منبع خبر: