سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان :

 

کاهش میزان آب خروجی چشمه لنگان اصفهان به 71 درصد رسید

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت : کاهش میزان آب خروجی چشمه لنگان اصفهان به 71 درصد رسید .  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ،  حسن ساسانی حجم آب خروجی از چشمه لنگان را از ابتدای سال آبی جاری تا آخر اردیبهشت ماه 35میلیون متر مکعب اعلام نمود و افزود : این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با میزان 122 میلیون متر مکعب 71 درصد کاهش داشته است . وی همچنین کاهش این میزان را نسبت به خروجی دراز مدت  60 درصد اعلام نمود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان هم چنین ، میزان بارندگی در ایستگاه وحدت آباد در فریدونشهر را از ابتدای سال آبی اخیر تا آخر اردیبهشت ماه 339 میلی متر اعلام نمود و افزود : این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با میزان 595 میلی متر 43درصد کاهش و نسبت به متوسط دراز مدت با بارش 555 میلی متری 39 درصد کاهش داشته است .

سد و تونل چشمه لنگان برای تأمین و انتقال آب به میزان 120 میلیون متر مکعب در سال و در راستای تأمین قسمتی از کمبود آب کشاورزی و شرب حوضه زاینده رود در سال 1384 در فریدونشهر اصفهان به بهره برداری رسید . طول این تونل 13 هزار و 700 متر و ارتفاع سد بتنی برای انحراف حجم آب به تونل 18/5 متر است . در این مجموعه تونل خدنگستان  با طول یازده هزار و 300 متر و تونل فرعی چشمه لنگان با طول یک هزار و600 متر به همراه بندهای انحرافی برای استحصال و انتقال آب بیشتر احداث شده اند . شهرستان فریدونشهر در155 کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد .

منبع خبر: