چهارشنبه, 28 شهریور 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • مدیرعامل
  • مدیر عامل : مسعود میرمحمدصادقی
  • مدیر هیات مدیره و مدیر عامل : محمدعلی آبدار اصفهانی
  • مدیر حقوقی : ابوالقاسم تقیان
  • مدیر حراست : غلامرضا نیک سرشت
  • مدیر قراردادها : احمد قدیری
  • مدیر روابط عمومی : محمد شفایی
  • مدیر مطالعات پایه منابع آب : غلامحسین حیدرپور
 • معاونت برنامه ریزی
  • معاون برنامه ریزی : علی موسوی
  • مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی : بابک ابراهیمی
  • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : عبدالرضا ربانی
  • مدیر درآمد زایی و تجهیز منابع مالی : فریبا رهپو
 • معاونت طرح و توسعه
  • معاون طرح و توسعه : سعید قدوسی پور
  • مدیر طرح های توسعه منابع آبی : امیرسیامک نیکبخت
  • مدیر فنی آب : فرزاد خدیوپور
  • مدیر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده : علی راییجیان
 • معاونت حفاظت و بهره برداری
  • معاون حفاظت و بهره برداری : علی بصیرپور
  • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : غلامرضا نعمتی
  • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و برق آبی : حسن ساسانی
  • مدیر رودخانه ها و سواحل : احمدرضا صادقی
  • مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب : - -
 • معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی
  • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : امین الله زرمجو
  • مدیر مالی و ذیحسابی : احمدرضا عابدی
  • مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه : وحید حقیقی
  • مدیر تدارکات و خدمات و پشتیبانی : منصور سنبلستان