چهارشنبه, 26 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/197 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/23

بازدید:8

97/162/8518 مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/07/07 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:88

1310/330 لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:63

1311/330 خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/03 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:64

1284/330 خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارک مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:69

1061/330/ص مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/05/24 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:72

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:71

801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:426

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:111

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:137

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:130

176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:143

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:176

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/01/26 182

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/20

بازدید:182

330/2834 فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:240

29494/330/96/د خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع آب 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/16

بازدید:186

2416/330/ص مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 1396/12/20 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:212

161/96 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1396/11/17 585

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:585

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:228

ص/330/1849 مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/09/01 424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:424

« 1 2 3 » صفحه: