دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/206 انتخاب مشاور برای صدور سند رسمی جهت اراضی بستر رودخانه زاینده رود امور قراردادها 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:4

97/197 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/23

بازدید:159

97/162/8518 مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/07/07 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:152

1310/330 لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:105

1311/330 خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/03 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:114

1284/330 خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارک مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:114

1061/330/ص مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/05/24 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:117

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:114

801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 525

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:525

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:161

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:180

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:180

176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:198

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 230

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:230

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/01/26 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/20

بازدید:233

330/2834 فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:303

29494/330/96/د خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع آب 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/16

بازدید:237

2416/330/ص مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 1396/12/20 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:266

161/96 تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1396/11/17 667

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/23

بازدید:667

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:283

« 1 2 3 » صفحه: