سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   95/100/95/ص  
مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته
تشریح:

مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
میزان برآورد هزینه: 5,500,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: کوهرنگ
تضمین مورد نیاز: 275000000
محل بازگشایی: دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: آب منطقه ای
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/09/28
تاریخ آغاز: 1395/10/04
تاریخ پایان: 1395/11/02
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/10/04
تاریخ اعلام نتایج: 1395/10/04
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 509