سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   95.184  
اجرای 164 کیلومتر خط آبرسانی به شهرهای نطنز ، اردستان ، بادرود و صنایع از سد زاینده رود
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای 164 کیلومتر خط آبرسانی به شهرهای نطنز ، اردستان ، بادرود و صنایع از سد زاینده رود
تشریح:

متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای گواهینامه رتبه بندی معتبر در رشته آب با ظرفیت  کاری آزاد به اندازه برآورد مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی sajar.ir باشند.واجدین شرایط از تاریخ انتشارنوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 15 روز مهلت دارندنسبت به تهیه و تکمیل اسناد ارزیابی ازسایت اقدام نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان ـ پل خواجو ـ بلوار آئینه خانه ـ جنب هلال احمر ـ شرکت آب منطقه ای اصفهان ـ دفتر قرارداد ها ـ کد پستی 76473-81646 صندوق پستی 391 .  دبیر خانه امور قرارداد ها تحویل دهند .

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور ری آب
میزان برآورد هزینه: 727,565,423,900 ریال
محل تامین اعتبار: طرح عمرانی
محل اجرای پروژه: استان اصفهان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: جام چم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/10/11
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/11/03
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1283