سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   ص/330/262  
مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو)
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو)
تشریح:

مناقصه عمومی خدمات ترابری (اجاره 60 دستگاه خودرو)

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: امور حمل و نقل
میزان برآورد هزینه: 27,200,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: داخلی
محل اجرای پروژه: استان اصفهان و مناطق تابعه
تضمین مورد نیاز: طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
محل بازگشایی: دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: زاینده رود
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/13
تاریخ آغاز: 1396/02/23
تاریخ پایان: 1396/02/23
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/02/23
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 408