سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   ص/330/340  
خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA
تشریح:

خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA 

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: استان
تضمین مورد نیاز: طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
محل بازگشایی: دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: عصر امروز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/02/27
تاریخ آغاز: 1396/02/27
تاریخ پایان: 1396/03/06
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1396/03/06
مهلت ارسال اوراق: 1396/03/06
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 493