سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   95/214  
مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی
مشخصات آگهی
 موضوع: بهسازی و تعمیرات شبکه آبیاری رودشت شمالی
تشریح:

  شرایط متقاضی :1- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اشخاص حقیقی یاحقوقی دررشته های ساختمان یاآب 2- قابل مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی درپایگاه اطلاع رسانی sajar.mporg.ir - 3-داشتن ظرفیت آزادکاری به اندازه مبلغ برآوردفوق . لازم به یادوری است مبلغ ظرفیت کاری براساس تاریخ اخذ گواهینامه صلاحیت ثابت می باشد .

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور زایندآّب
میزان برآورد هزینه: 11.594 ریال
محل تامین اعتبار: منابع داخلی (بودجه جاری)
محل اجرای پروژه: شهرستان اصفهان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: کیمیای وطن
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز: 1396/07/02
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/07/02
تاریخ اعلام نتایج: 1396/07/02
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 529