سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   675/30/ص  
مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه
تشریح:

فراخوان مناقصه ی  یک مرحله ای عمومی

 

         شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه ی خود را از طریق مناقصه یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط تایید صلاحیت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  و سایر مراجع ذیصلاح واگذار نماید.  لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر  ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی، ضمن اعلام آمادگی نسبت به ارسال سوابق و خلاصه اطلاعات خود به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت اقدام نمایند. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به نشانی http://www.esrw.ir   قسمت مناقصه های مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی مراجعه فرمایید.

  1. مبلغ برآوردی خدمات پنجاه و پنج میلیارد ریال می باشد..
  2. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دو میلیارد ریال می باشد.
  3. نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی خواهد بود.

 

نشانی: اصفهان  ، پل خواجو  ، بلوارآئینه خانه  ، شرکت آب منطقه ای اصفهان   ،

مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی  تلفن   36631490

 

واحد منتشر کننده: مدیریت حراست و امور محرمانه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 55,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: استان اصفهان و مناطق تابعه
تضمین مورد نیاز: 2000000000
محل بازگشایی: دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: کیمیای وطن
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/04/04
تاریخ آغاز: 1396/04/04
تاریخ پایان: 1396/04/17
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/17
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 459