سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   ص/330/1849  
مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب
تشریح:

مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه
میزان برآورد هزینه: 10,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: گلاب
تضمین مورد نیاز: 1000000000
محل بازگشایی: دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: رسالت + زاینده رود
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/08/22
تاریخ آغاز: 1396/09/01
تاریخ پایان: 1396/09/01
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/09/01
تاریخ اعلام نتایج: 1396/09/12
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 453