سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   27288/330/96/د  
خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان
مشخصات آگهی
 موضوع: خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان
تشریح:

خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان

 
واحد منتشر کننده: مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 13 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 6650000000
محل بازگشایی: دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: اصفهان امروز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/03
تاریخ آغاز: 1396/10/10
تاریخ پایان: 1396/10/10
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 256