سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   161/96  
مناقصه مشاوره (کیفیت و قیمت) تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان
مشخصات آگهی
 موضوع: تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان اصفهان
تشریح:

تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی از منابع آب در سطح استان

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان
میزان برآورد هزینه: 37,700,409,984 ریال
محل تامین اعتبار: طرح احیا و تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی
محل اجرای پروژه: استان اصفهان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز: 1396/11/17
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/11/17
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 629