سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   27788/330/96/ص  
فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری
مشخصات آگهی
 موضوع: فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری
تشریح:

فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری

واحد منتشر کننده: مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 33,500,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: مناطق تابعه
تضمین مورد نیاز: 1675000000
محل بازگشایی: دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: نصف جهان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1397/01/18
تاریخ آغاز: 1397/01/18
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1397/01/26
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 203