سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   112/330/ص  
مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران
تشریح:

آگهی مزایده عمومی

 

شرکت سهامی آب منطقه اصفهان در نظر دارد پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . از متقاضیانی که در محدوده تصفیه خانه مذکور درخواست خرید پساب دارند ، دعوت می شود با توجه به مشخصات زیر ، پیشنهاد خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی این شرکت به نحو قابل تصدیق تحویل نمایند .

  1.  

PH ورودی

PH خروجی

BOD5 ورودی

BOD5 خروجی

COD ورودی

COD خروجی

TSS ورودی

TSS خروجی

کلی فرم گرماپای - خروجی

ظرفیت اسمی تصفیه خانه (متر مکعب در روز)

متوسط میزان فاضلاب ورودی به تصفیه‌خانه (مترمکعب در شبانه‌روز)

متوسط میزان فاضلاب خروجی (مترمکعب در شبانه‌روز)

حجم فاضلاب تصفیه شده (مترمکعب در ماه)

7.6

7.2

272

24

585

54

206

36

24000

5000

1270

1200

38100

 

 

  1. تضمین شرکت در مزایده مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد
  2. تصفیه تکمیلی جهت مصارف غیرصنعتی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

 

 

اصفهان پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ،

شرکت آب منطقه ای اصفهان ، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی

 تلفن تماس 36631490-031 فاکس 36611128

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: نصف جهان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1397/02/11
تاریخ آغاز: 1397/02/25
تاریخ پایان: 1397/02/25
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1397/02/25
تاریخ اعلام نتایج: 1397/02/25
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 201