سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   176/330/ص  
مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند
تشریح:

                                                                                         آگهی مزایده عمومی

 

شرکت سهامی آب منطقه اصفهان در نظر دارد پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای نایین و هرند را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . از متقاضیانی که در محدوده تصفیه خانه های مذکور درخواست خرید پساب دارند ، دعوت می شود با توجه به مشخصات زیر ، پیشنهاد خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی این شرکت به نحو قابل تصدیق تحویل نمایند .

  1.  

  1. تضمین شرکت در مزایده مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی می باشد
  2. تصفیه تکمیلی جهت مصارف غیرصنعتی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

 

 

اصفهان پل خواجو ، بلوار آئینه خانه ،

شرکت آب منطقه ای اصفهان ، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی

 تلفن تماس 36631490-031 فاکس 36611128

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: زاینده رود
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1397/02/11
تاریخ آغاز: 1397/02/26
تاریخ پایان: 1397/02/26
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1397/02/26
تاریخ اعلام نتایج: 1397/02/26
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 166