سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   149/330/ص  
فراخوان مناقصه خدمات ترابری (60 دستگاه)
مشخصات آگهی
 موضوع: فراخوان مناقصه خدمات ترابری (60 دستگاه)
تشریح:

فراخوان مناقصه خدمات ترابری (60 دستگاه)

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: کیمیای وطن
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/13
تاریخ آغاز: 1395/02/13
تاریخ پایان: 1395/02/22
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 563