سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   330/15421  
1انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه
تشریح:

انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه

واحد منتشر کننده: دفتر حراست و امور محرمانه
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: آفرینش
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/03/08
تاریخ آغاز: 1395/03/08
تاریخ پایان: 1395/03/18
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1395/03/18
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج: 1395/03/23
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 806