سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   405/590/95/ص  
مناقصه یک مرحله ای محدود نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند آب
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه یک مرحله ای محدود نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند آب
تشریح:

مناقصه یک مرحله ای محدود شماره 405/590/95/ص  مورخ 08/04/95 موضوع نصب ، راه اندازی و پشتیبانی دو هزار دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان با مبلغ برآوردی یکصد میلیارد ریال

واحد منتشر کننده: معاونت حفاظت و بهره برداری
دستگاه نظارت: پژوهشگاه نیرو
میزان برآورد هزینه: 100,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: طرح تعادل بخشی
محل اجرای پروژه: منطقه ی اصفهان
تضمین مورد نیاز: 3120000000
محل بازگشایی: دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: دعوتنامه
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/04/30
تاریخ آغاز: 1395/04/30
تاریخ پایان: 1395/05/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: 1395/05/05
مهلت ارسال اوراق: 1395/05/12
تاریخ اعلام نتایج: 1395/05/12
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 775