سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
176/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب نایین و هرند مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/26 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:143

112/330/ص مزایده عمومی پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهر داران مزایده یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/02/25 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/10

بازدید:177

330/1809/ص مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد مزایده یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/08/26 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/16

بازدید:537

330/1117 مزایده عمومی خودروهای مازاد مزایده یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1395/07/06 749

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:749