سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
107/95 انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی از منابع آب(انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 413

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/07

بازدید:413