چهارشنبه, 1 فروردین 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور قبض آب بهای چاه های حریمی (قرارداد) شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
وصول بدهی های چاه های اضطراری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
وصول بدهی های آب بها و پساب بها شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور قبض هزینه کارشناسی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
هزینه جبرانی چاه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
آب بها شرب ماده 5 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور قبض حق النظاره شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز برق آبیاری تحت فشار یا پمپاژ از شبکه آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اصلاحیه قرارداد آب بهای حجمی شبکه های آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
عقد قرارداد آب بهای حجمی شبکه های آبیاری شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز برق واحد پرورش ماهی و آب معدنی شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اصلاحیه قرارداد آب بهای حجمی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
عقد قرارداد آب بهای حجمی رودخانه شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست آزمایش پمپاژ13021447123 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری ( صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری)13021447122 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انها13021447121 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری13021447120 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری13021447120 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب15031447119 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی13021447118 شرکت آب منطقه ای اصفهان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا