چهارشنبه, 27 دی 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند چاه امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست تمدید پروانه بهره برداری امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
درخواست تغییرنام پروانه بهره برداری امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز افزایش میزان بهره برداری چاه امور/اداره منابع آب شهرستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا