دوشنبه, 3 مهر 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
گزارشات تمدید ممنوعیت دشت های استان آب منطقه ای استان اصفهان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
خلاصه وضعیت تخلیه سالانه منابع آب زیرزمینی به تفکیک محدوده های مطالعاتی آب منطقه ای استان اصفهان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
وضعیت سطح آب زیرزمینی آبخوان های استان آب منطقه ای استان اصفهان الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار بارندگی ایستگاه های هواشناسی آب منطقه ای استان اصفهان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نمودار چرخه آب استانی آب منطقه ای استان اصفهان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا