سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

 

علت مراجعه   

 

     نام واحد  

 

1-آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

 

2-آیا خدمت مورد نظر شما سریع ، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است؟

 

3-تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

4-نظرکلیشما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟

 

5-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

 

6- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ، مرقوم فرمائید.

 

7- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را مرقوم فرمائید.

 

8-چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟

سایر با (ذکر عنوان)

 

9-درصورت تمایل این قسمت را تکمیل و نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.

 

              نام       

 

نام خانوادگی 

 

شماره تماس 

 

* کد امنیتی    

 

تاریخ ثبت: 1394/12/09