چهارشنبه, 25 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
                                                 حجاب و عفاف
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
هفته حجاب و عفاف گرامی باد

معاونت حفاظت و بهره برداری : حسن ساسانی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران

تلفن تماس : 03136627500

اهم وظایف حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری عبارتند از :

- تهیه و تدوین دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و سدها و همچنین نظارت بر چگونگی بهره برداری از تأسیسات توسط شرکتهای بهره برداری و مردمی

- بازنگری و بهبود روشهای انجام کار به منظور حداکثر استفاده از سرمایه گذاریهای انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و شبکه های آبیاری ، بندهای انحرافی ، ایستگاههای پمپاژ و ...

- تهیه دستورالعملهای فنی مربوط به تعیین حریم رودخانه ها ، سواحل ، دریاچه ها ، انهار و مسیلها و نظارت بر برداشت شن و ماسه از رودخانه ها

- بررسی و پیشنهاد ممنوعیت ، محدودیت و یا لغو ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی دشتها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارشات توجیهی ادارات

- نظارت بر اجرای قانون توزیع عادلانه آب و کنترل بهره برداری از منابع آب و هماهنگی لازم در جهت بهبود روشهای آبیاری و حفاظت کمی و کیفی بهره برداری اصولی از منابع

- تهیه و تدوین برنامه های بهره برداری از سدهای مخزنی ، تنظیمی و انحرافی و کنترل برداشت از منابع آبهای سطحی

- تهیه و تنظیم برنامه های لازم به منظور ذخیره آب و تولید برق با توجه به برنامه آبیاری زاینده رود و قرارداد فروش آب

- اقدامات لازم جهت شناسایی عوامل آلوده کننده آب وپیگیری رفع آلودگیها با هماهنگی سایر ارگانها در چارچوب مقررات حفاظت کمی و کیفی منابع آب

- تکمیل و به روز درآوردن وضعیت حقابه بران از منابع آب و حق مشترکین آبهای سطحی و نظارت بر امور مشترکین بزرگ با هماهنگی سازمان مدیریت منابع آب ایران

- هماهنگی با ادارات کل درخصوص سایر اشتراکها ( صنعت ، شرب ، پروش ماهی و .... ) و بررسی عملکرد آنها در خصوص نحوه محاسبه و وصول آب بها ء

- پیشنهاد اعمال تعدیلات لازم در زمینه رفع اشکالات فنی طرحهایی که از طرف بانک توجیه نشده اند و بررسی میزان و نوع وثیقه مورد نظر بانک و ارائه پیشنهاد لازم به کمیته مشترک

- پیشنهاد تقسیم طرحهای مشارکت مردمی به بخش های کوچکتر و ارائه آن جهت تصویب و تشویق کشاورزان و سایر اشخاص جهت مشارکت واستفاده از تسهیلات تبصره 76 و 106

- بررسی و کنترل سالانه بازپرداخت اقساط سهم الشرکه وزارت نیرو توسط سازمان ومتقاضیان وبررسی بخشودگی تمام و یا قسمتی از سود واصله سهم الشرکه از قرارداد مشارکت مردمی

- شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای قابل اجراء مشمول مشارکتهای مردمی به بانک و تعیین صلاحیت مجری این طرحها و بررسی گزارش توجیهی بانک در خصوص رد یا قبول طرح پیشنهادی

- همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت درتهیه و تدوین تقویم برنامه ریزی و بودجه سالانه و اصلاحیه های لازم و شرکت در جلسات کمیته تخصیص آب و اجرای مصوبات آن