پنجشنبه, 30 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفتـه وحدت-میلاد پیـامبر (ص) و امام جعفـرصادق(ع)
هفته وحدت-میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق(ع)
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398 سال رونق تولید
سال 1398
آب نگین هستی
---------------    هفته وحدت بر تمامی مسلمانان عالم تهنیت باد   ------------------
آب کیمیای هستی

نام و نام خانوادگی مدیر منابع آب: رضا قدیری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی معدن –اکتشاف معدن

آدرس: فلاورجان –خیابان فردوسی –جنب اداره مخابرات –مدیریت منابع آب فلاورجان

تلفن 03137420291   فاکس 03137420292

آمار واطلاعات منابع آب زیرزمینی و سطحی :

تعداد چاههای مجاز 8688 حلقه چاه

تعداد چاههای غیر مجاز 2474 حلقه چاه

رودخانه زاینده رود به طول حدود 22 کیلومتر در محدوده شهرستان فلاورجان

شبکه آبیاری وزهکشی سمت راست وچپ نکوآباد وشبکه های فرعی آن در محدوده فلاورجان