دوشنبه, 23 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گردشگری1399
سال جهش تولید
وزارت بهداشت درمان و آموزش پز‍شکی
هر هفته الف-ب-ایران3
دومین جشنواره ملی داستان آب 1398
رودخانه زاینده رود1398
                                                 حجاب و عفاف
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
هفته حجاب و عفاف گرامی باد

نام و نام خانوادگی مدیر منابع آب: رضا قدیری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی معدن –اکتشاف معدن

آدرس: فلاورجان –خیابان فردوسی –جنب اداره مخابرات –مدیریت منابع آب فلاورجان

تلفن 03137420291   فاکس 03137420292

آمار واطلاعات منابع آب زیرزمینی و سطحی :

تعداد چاههای مجاز 8688 حلقه چاه

تعداد چاههای غیر مجاز 2474 حلقه چاه

رودخانه زاینده رود به طول حدود 22 کیلومتر در محدوده شهرستان فلاورجان

شبکه آبیاری وزهکشی سمت راست وچپ نکوآباد وشبکه های فرعی آن در محدوده فلاورجان