دوشنبه, 5 فروردین 1398

« دومین نشست هم اندیشی پساب، فرصت ها و چالش ها »

17 و 18 شهریورماه 1397

برگزار کننده: شرکت آب منطقه ای اصفهان

سایر برگزار کنندگان: شرکت مدیریت منابع آب

محورهای اصلی همایش:

-نقش شرکت های آب منطقه ای و آبفا و سایر دستگاه های دولتی و خصوصی در نحوه تخصیص و به کارگیری پساب

-مبحث اقتصاد و قیمت گذاری پساب

-چالش های اجرایی بخشنامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری

-چالش های اجتماعی استفاده از پساب

-آثار زیست محیطی و بهداشتی مرتبط با استفاده از پساب

 

 

فایل های مورد نیاز:

بخشنامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی

دستوالعمل ماده (20) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

نامه مزاینده پساب

برنامه زمانبندی شده نشست (ورژن اولیه)

فایل های ارائه شده در نشست

 


گالری تصاویر تصفیه خانه های فاضلاب استان اصفهان

تصفیه خانه فضلاب شمال

تصفیه خانه فضلاب شمال

تصفیه خانه فضلاب شاهین شهر

تصفیه خانه فضلاب شاهین شهر

                                                                                             
                                       

موقعیت مکانی  ساختمان مرکزی شرکت آب منطقه ای اصفهان(محل اسکان بانوان)- دریافت فایل عکس

موقعیت مکانی ساختمان شماره 2 شرکت آب منطقه ای اصفهان (محل برگزاری سمینار)-دریافت فایل عکس

                                                        
                                                                                               موقعیت مکانی هتل ملل (محل اسکان آقایان)- فایل دریافت عکس