چهارشنبه, 26 دی 1397

رئیس اداره : آقای محمدرضا اخلاصی

مدرک تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس :  03137420292

حوزه عملکرد : شهرستان فلاورجان