چهارشنبه, 26 دی 1397

رئیس اداره : محمدحسین سمیعیانی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی

شماره تماس : 03145227665

حوزه عملکرد : شهرستانهای برخوار ، شاهین شهر و میمه