چهارشنبه, 26 دی 1397

رئیس اداره : محمدرضا سلیمی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین شناسی - تکتونیک

شماره تماس : 03154230361

حوزه عملکرد : شهرستانهای اردستان ، نطنز