چهارشنبه, 12 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
مسابقه نقاشی
میلاد امام زمان(عج)
سال جهش تولید
رودخانه زاینده رود1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی

شرح وظایف گروه هماهنگی آب شهرستانها

 1. اهداف :

نظارت بر عملکرد مدیریت ها و اداره های منابع آب، هماهنگی با مراجع ذیصلاح درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه راهکارها و خط مشی لازم جهت حسن اجرای وظایف محوله امور آب شهرستان های مذکور.

 

 1. شرح وظایف اصلی :
 • اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات و کمبودهای مدیریت ها و اداره های منابع آب.           
 • تشکیل جلسات و هماهنگی با مقامات شهرستان های ذیربط به منظور تحقق اهداف و وظایف تعیین شده مدیریت ها و اداره های منابع آب.
 • انجام بازدید های دوره ای و بررسی گزارشات آماری جهت ارزیابی عملکرد ادارات مدیریت ها و اداره های منابع آب.
 • نظارت بر عملکرد اجرایی سامانه ساماب.
 • تهیه آمار و اطلاعات مرتبط با معاونت حفاظت و بهره برداری و تهیه داده های داشبور مدیریتی.
 • تهیه آمار و اطلاعات مرتبط با معاونت حفاظت و بهره برداری.
 • ارائه راهکار و خط مشی لازم به منظور حسن اجرای وظایف محوله مدیریت ها و اداره های منابع آب .
 • هماهنگی و همکاری های لازم با معاونت طرح و توسعه و مجریان طرح ها در زمینه اجرای طرح های عمرانی .
 • ارائه آمار و اطلاعات و گزارشات مدیریتی در خصوص فعالیت ها و عملکرد مدیریت ها و اداره های منابع آب .
 • سازماندهی و پیشنهاد انتصاب مدیران امورات تابعه و جابجایی نیروی انسانی امور مناطق .
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی واحدهای شهرستانی .
 • نظارت بر عملکرد برنامه های عملیاتی مدیریت ها و اداره های منابع آب در زمینه وظایف محوله امور های تابعه .
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی فی مابین امورات تابعه و معاونت های ذیربط.
 • انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیت ها و اختیارات.