چهارشنبه, 12 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
مسابقه نقاشی
میلاد امام زمان(عج)
سال جهش تولید
رودخانه زاینده رود1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی

اهم فعالیت های انجام شده مدیریت یکپارچه زاینده رود

 • شفاف سازی و تدقیق اطلاعات برداشت کنندگان آب
 • پایش و کنترل برداشت از منابع آب زاینده رود
 • ارائه گزارشات هیدرومتری حوضه آبریز
 • برقراری ارتباط مستمر با گروههای ذینفع و تشکیل جلسات
 • شناسایی برداشت‌کنندگان مجاز و غیرمجاز
 • بررسی آمار سطح و نوع محصولات کشت‌شده و مقادیر آب مصرفی     

 

نظارت و بهره برداری از پساب[اقدامات انجام یافته و در حال انجام در خصوص ساماندهی پساب تصفیه خانه های استان]

 • تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و پویا در خصوص تصفیه خانه ها و پساب آن ها در قالب Excel و GIS
 • شناسایی و برخورد قانونی با متخلفین و برداشت کنندگان غیر مجاز
 • تعیین تکلیف تخصیص های بدون قرارداد
 • تعیین تکلیف قراردادهای منعقد شده بدون برداشت پساب
 • نظارت مستمر بر گروه های بهره برداری و پیمانکاران
 • بررسی درخواست های متقاضیان
 • نظارت بر پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در خصوص پساب استان
 • تدوین فرایند های اداری در خصوص تقاضا و عرضه پساب

نظارت بر شبکه های آبیاری و زهکشی

نظارت بر توزیع آب در کلیه شبکه های آبیاری و زهکشی یاد شده در گروه آب های سطحی انجام می شود. اهم امور مرتبط با شبکه های آبیاری و زهکشی عبارتست از:

 • بازدید های مستمر و روزانه و نظارت بر شرکت میراب
 • بررسی استعلامات مربوط به حریم شبکه ها و رسیدگی به درخواست های مختلف در حریم شبکه های آبیاری در کمیته حرائم

 

نصب کنتورهای هوشمند

در راستای اجرایی شدن ماده 140 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) و به منظور لزوم کنترل برداشت مطابق با پروانه های بهره برداری و تحویل حجمی آب مطابق با الگوی کشت، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق به عنوان یک راهکار اجرایی موثر مد نظر قرار گرفت که اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد:

 

برخورد قانونی با تخلفات آب های سطحی

تخلفات مربوط به حوزه آب های سطحی بسیار متنوع و گسترده بوده و یکی از وظایف این گروه رسیدگی و برخورد قانونی به این تخلفات می باشد. نمونه هایی از تخلفات ثبت شده تا به حال عبارتند از:

 • پمپ های غیر مجاز ثابت و سیار
 • برداشت غیر مجاز پساب تصفیه خانه ها
 • ساخت غیر مجاز آب بند و برداشت آب از آن
 • انتقال غیر قانونی آب

 

بررسی پرونده های ارسالی از شهرستان ها

پرونده های ارسال شده از شهرستان ها به منظورهای زیر مورد رسیدگی قرار می گیرند:

 • اعلام منبع آب اراضی کشاورزی و تعیین دبی آن ها
 • تهیه نامه تعیین میزان برق مورد نیاز طرح های آبیاری تحت فشار
 • بررسی موارد ارسالی به کمیته مدیریت منابع آب

 

گزارش ماهانه منابع و مصارف آب

 • تدقیق و بروزرسانی مستمر برنامه منابع و مصارف سد زاینده رود
 • تدقیق و بروز رسانی گزارش عملکرد سدها
 • پایش اطلاعات سامانه سدهای مخزنی

 

تهیه بانک های اطلاعاتی ماهانه

 • بانک های اطلاعاتی مختلفی در گروه آب های سطحی به شکل ماهانه تهیه و به روز رسانی می شوند که عبارتند از:

 

سامانه سیمتا

 • ورودی به شبکه ها، سطوح زیر کشت، برنامه توزیع آب در شبکه ها

 

سامانه ساماب

 • مدیریت و برآورد و توزیع منابع آب
 • کنترل فروش و هزینه ها و درآمدها
 • ثبت الکترونیکی درخواست ها و ...

 

بانک اطلاعاتی

 • حاوی اطلاعات مشترکین و میزان تخصیص آن ها