یکشنبه, 31 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

به میزبانی آب منطقه ای اصفهان برگزار شد ؛

دومین نشست منطقه ای کارگروه اجرایی نظام نامه مدیریت جامع کیفیت...

دومین نشست منطقه ای کارگروه اجرایی نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب به میزبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد.

بزرگترین چاه غیرمجاز دشت اردستان مسدود شد

بزرگترین چاه غیرمجاز دشت اردستان مسدود شد .

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم وزارت نیرو در اصفهان با معرفی...

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم وزارت نیرو ویژه کارکنان ، همسر و فرزندان دانشجوی کارکنان وزارت نیرو در اصفهان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد .

همزمان با برنامه وداع با شهید دوران دفاع مقدس ؛

میثاق با شهدا در شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد

پیکر تازه تفحص شده یکی از شهداء دفاع مقدس امروز مهمان کارکنان شرکت آب منطقه ای اصفهان بود.