چهارشنبه, 28 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

23 دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در استان اصفهان توقیف شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از توقیف 23 دستگاه حفاری و ادوات غیرمجاز در استان اصفهان در یک ماه جاری خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

مشکل آب اصفهان تنها در لوای مدیریت یکپارچه حل شدنی است

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: آب مشکل و معضلی نیست که بتوان انتظار حل آن را از یک دستگاه داشته باشیم بلکه با مدیریت یکپارچه قابل رفع است.

شورای حفاظت از منابع آب فریدونشهر برگزار شد

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فریدونشهر برگزار شد .

مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده‌رود:

برگرداندن حیات زاینده‌رود مهمترین اصل پروژه مشترک آلمان و ایران...

مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده‌رود گفت: برگرداندن حیات زاینده‌رود مهمترین اصل پروژه مشترک آلمان و ایران است.