شنبه, 27 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

علی خدایی : آب دغدغه همه ما است

اولین نشست هم اندیشی با موضوع " آب " با حضور "علی خدایی " و "سلمان باهنر" هفدهم مرداد ماه در شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد .

اردوی فرهنگی، تفریحی بانوان شاغل در آب منطقه ای اصفهان برگزار شد

اردوی یک روزه فرهنگی، تفریحی بانوان شاغل در شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام نمود :

میزان خروجی آب از سد زاینده رود از امشب افزایش می یابد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام نمود :به منظور آبرسانی به باغات غرب اصفهان از امشب خروجی سد زاینده رود افزایش می یابد.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان :

زمان رهاسازی آب از سد زاینده رود اعلام می شود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به مصوبات شانزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود و تصویب رها سازی آب به...