چهارشنبه, 26 دی 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

پوستر نخستین جشنواره داستانی آب در شرکت آب منطقه ای اصفهان...

پوستر نخستین جشنواره داستانی "آب" در شرکت آب منطقه ای اصفهان رونمایی شد.

معاون برنامه ریزی آب منطقه ای اصفهان :

بها دادن به آب عبادت است

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان در آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره داستانی "آب " گفت : در منطقه ای زندگی می کنیم که بزرگترین عبادت ، بها دادن به آب...

فراخوان نخستین دوره جشنواره داستانی آب در سطح ملی منتشر شد

فراخوان نخستین دوره جشنواره ملی داستانی "آب" منتشر شد.

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای اصفهان اعلام کرد :

افزایش 300 درصدی آثار ارسالی داناب

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش 300 درصدی آثار ارسالی طرح ملی "داناب" خبر داد.