سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/162/8518 مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1397/07/07 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:120

1310/330 لغو شد - خرید و نصب سوله و مخزن سوخت طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:80

1311/330 خرید کابل مسی مورد نیاز طرح کوهرنگ مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/07/03 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/25

بازدید:87

1284/330 خرید تجهیزات برقی طرح آبرسانی نایین انارک مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:90

1061/330/ص مناقصه محدود یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/05/24 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/10

بازدید:93

خدمات طراحی، اجرا و راه اندازی ایستگاه های حفاظت کاتدیک مربوط به طرح آبرسانی به کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/08

بازدید:92

801/330 مناقصه خرید دوربین مدار بسته سد نکوآباد مناقصه یك مرحله‌ای حراست و امور محرمانه 1397/04/25 468

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/11

بازدید:468

759/330 مناقصه خرید کلرفریک-پرکلرین و گاز کلر مناقصه یك مرحله‌ای تصفیه خانه آب کاشان 1397/04/20 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:132

760/330 مناقصه خرید تجهیزات کنترلی طرح کاشان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1397/04/20 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:156

200971205000011 انجام خدمات انتظامی ،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حراست و امور محرمانه 1397/04/12 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:160

27788/330/96/ص فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات ترابری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1397/01/26 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/20

بازدید:203

330/2834 فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات عمومی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 268

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:268

29494/330/96/د خرید 5000 متر لوله جدار فولادی به قطر 6 و 12 اینچ مورد نیاز دفتر مطالعات پایه منابع آب مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت مطالعات پایه منابع آب 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/16

بازدید:205

2416/330/ص مناقصه محدود نصب ، راه اندازی ، تجهیز و پشتیبانی حدود سیصد دستگاه کنتور هوشمند آب بر روی چاههای آب بران منطقه ی اصفهان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت بهره برداری 1396/12/20 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:233

27288/330/96/د خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ مستقر در سد زاینده رود و تاسیسات سد چم آسمان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 256

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:256

ص/330/1849 مناقصه عمومی ساخت و نصب هفت عدد دریچه های سازه آبگیر و رسوب گیر تونل گلاب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/09/01 453

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:453

330/1809/ص مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد مزایده یك مرحله‌ای مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/08/26 562

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/16

بازدید:562

23694/330 مناقصه محدود خدمات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه کوهرنگ و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 1396/05/28 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/17

بازدید:313

675/30/ص مناقصه یک مرحله ای عمومی انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت حراست و امور محرمانه 1396/04/17 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/04

بازدید:459

ص/330/340 خرید چهار دستگاه دیزل ژنراتور با توان 1250KVA مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1396/03/06 493

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:493

« 1 2 3 » صفحه: