جمعه, 27 مهر 1397

 

 

دیدار و مذاکره مدیران اداره منابع آب، جهادکشاورزی و صنف کشاورزان لنجان با شهردار جدید زرین شهر برگزار شد

جلسه دیدار و مذاکره مدیران اداره منابع آب ،جهادکشاورزی و صنف کشاورزان شهرستان لنجان با شهردار جدید زرین شهر و رئیس شورای اسلامی شهربرگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، در این جلسه که سیزدهم آبان برگزارشد،ابتدا مهندس انصاری  مدیراداره جهادکشاورزی شهرستان خواستار مساعدت شهرداری در ارائه مهلت به دامداران نزدیک شهر جهت انتقال به سایت تدارک دیده شده در خارج شهر شد ،همچنین از شهرداری درخواست شد دراجرای طرح های عمرانی خود به حفظ مسیر و رعایت حریم قنواتی مثل حسین اباد قلعه قاسم عنایت داشته باشد. در ادامه ، رئیس صنف کشاورزان شهرستان به اثرفضای سبز حاصل از کشاورزی شهرستان در تلطیف هوا و گردشگری شهرستان اشاره و خواستار مساعدت شهرداری در حمل و نقل ادوات کشاورزی شد. سپس مهندس فریدون دری مدیر اداره منابع آب شهرستان ، ضمن تبریک به مهندس محمدی شهردار جدید زرین شهر یادآور شد که  علیرغم درصدبالای شهرنشینی در شهرستان ولیکن شغل زیادی از  این جمعیت کماکان کشاورزی و شالی کاری است و بالطبع تقابل مصارف آب کشاورزی و فضای سبز و خدمات شهری دوراز انتظار نیست.وی خواستار رعایت حریم بستر رودخانه در طرح های جامع و تفصیلی شهرداری و اخذ مجوز قبل از هرگونه اقدام عمرانی در پیرامون رودخانه زاینده رود توسط شهرداری از اداره منابع آب شد. عنایت به  محدودیتهای قانونی بارگذاری جدید روی زاینده رود در توسعه فضای سبز  بخصوص در پیرامون شهر و کشت منسوخ چمن و فضای سبز آببر که تناسبی با اقلیم و تنگناهای اب حاکم برشهرستان ندارد و لزوم نصب کنتور هوشمندروی پمپاژها و چاههای حریمی شهرداری و شفافیت برداشتهای آب از دیگر درخواستهای مدیر اداره منابع آب از شهرداری محترم زرین شهر بود. در انتها شهردار زرین شهر ضمن استقبال از جلسات بیشتر در خصوص آب و کشاورزی شهرستان و وجود 200نیروی خدماتی و فضای سبز در شهرداری ، استفاده از پساب و روش های نوین ابیاری را از برنامه های آتی شهرداری بیان نمود.

منبع خبر: