جمعه, 27 مهر 1397

 

با حضور دانش آموزان بوئین میاندشت برگزار شد ؛

 

برنامه آموزشی" داناب"

با حضور دانش آموزان بوئین میاندشت برنامه آموزشی طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، سومین و چهارمین برنامه آموزشی طرح داناب با حضور دانش آموزان، و نماینده آموزش و پرورش بیست و ششم و بیست و هشتم آذرماه در دو مدرسه شبانه روزی در شهرهای شش جوان و افوس از توابع شهرستان بوئین میاندشت  برگزار شد.

این برنامه که با حضور مدیران اداره منابع آب و جهاد کشاورزی برگزار شد درخصوص وضعیت منابع آب در ایران و جهان، خشکسالی و کم آبی در ایران، وضعیت منابع آب زیرزمینی در منطقه، شیوه های صرفه جویی در آب و راهکارهای آموزشی و فرهنگی ارائه شد.

منبع خبر: