سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   95/212  
مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی) تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیار
مشخصات آگهی
 موضوع: تعمیرات شبکه های آبیاری نکوآباد و مهیار
تشریح:

شرایط متقاضی1-داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اشخاص حقیقی یاحقوقی دررشته های ساختمان یاآب 2- قابل مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی درپایگاه اطلاع رسانیsajar.mporg.ir  3-داشتن ظرفیت آزادکاری به اندازه مبلغ برآوردفوق . لازم به یادوری است مبلغ ظرفیت کاری براساس تاریخ اخذ گواهینامه صلاحیت ثابت می باشد .

واحد منتشر کننده: امور قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور زایندآب
میزان برآورد هزینه: 11.637 ریال
محل تامین اعتبار: بودجه جاری (منابع داخلی)
محل اجرای پروژه: استان اصفهان شهرستان های نجف آباد،مبارکه،فلاورجان، خمینی شهر و برخوار
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: عصر اصفهان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/04/10
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 397