سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
 
کد سند:   330/1809/ص  
مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد
تشریح:

مزایده عمومی 21 دستگاه خودروی مازاد 

واحد منتشر کننده: مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: صمت
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/08/16
تاریخ آغاز: 1396/08/26
تاریخ پایان: 1396/08/26
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/08/26
تاریخ اعلام نتایج: 1396/08/28
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 562